MAC 935 Fönsterputs

Rengöring av fönster och speglar. Snabb avdunstning med jämn torkning.

Förpackning: 12x0,5 liter, 3x5 liter

SDB-Blad: alt mac_935_fonsterputs_swe.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.