alt
                             

KLORRENT

Klorskumrengöringsmedel med mycket hög effekt. Används
på ytor starkt förorenade av fett och proteiner.

 

För större ytor fungerar produkten bäst i en World Chem doseringsutrustning som omvandlar produkten till ett fint skum. 
 
 
Förpackning: 3x5 liter, 20 liter
SDB-Blad:alt mac_400ls_swe.pdf
 
 
 
 

alt.